| ingenting | någonsin |

vi lyckades tillbringa flera timmar i samma lokal & samtidigt skickligt undvika varandra.
vi vinner gång på gång alla grenar i undivka-vm.

RSS 2.0